NEWS & EVENTS

 

เริ่ม EZDP V3 (การจัดการสินทรัพย์ถาวร) บริการทดลองใช้ฟรี

MAT เปิดให้บริการทดลองใช้ฟรี! ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวร EZDP
หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ภายในองค์กร สามารถทดลองใช้งานก่อนการตัดสินใจซื้อ
*เวอร์ชั่นทดลองสามารถใช้งานได้ฟรี 60 วันและลงทะเบียนรายการสินทรัพย์ได้สูงสุด 500 รายการ*
โปรดส่งคำขอของคุณจากแบนเนอร์ด้านล่างหากคุณต้องการทำความรู้จัก “EZDP V3”