สินค้าและโซลูชั่น

kintone

kintone คืออะไร

เป็น Cloud Service ที่สามารถสร้างระบบธุรกิจหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ใครก็สามารถสร้างแอพลิเคชันได้โดยง่าย โดยการทำแค่ Drag & Drop และสามารถทำกราฟของข้อมูลให้สวยตามที่คิดไว้ได้ นอกจากนี้ มีความสามารถที่จะประสานงานกับระบบอื่นๆโดยการใช้งาน API และทำ Customization ขั้นสูงที่ไม่ได้เป็นคุณสมบัติมาตรฐานใน kintone ได้ โดยการใช้งาน JavaScript และ Plug-in อีกด้วย

คุณสมบัติ ของ kintone

kintone มีคุณสมบัติสามองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานเป็นทีม คือ Database (การบริหารจัดการและการแชร์ข้อมูล) Process Management การจัดการของ Task โดยกระบวนการที่เหมาะสม) และ Communication (การรายงานและการปรึกษาอย่างรวดเร็วและแน่น) ดังนั้น kintone สามารถสนับสนุนการปรับปรุงธุรกิจได้ เป็น Tool สำหรับ Case Management และ Sales Support แทน Excel หรือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ลูกค้าสามารถที่จะใช้รูปแบบเดียวกันในกลุ่มในการบริหารจัดการลูกค้า การรายงานประจำวันและการขอค่าใช้จ่าย เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถที่จะรวมข้อมูลกับการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลพวกนั้น เป็นหนึ่งในการบันทึกได้ เพราะสามารถเขียนความคิดเห็นให้แต่ละข้อมูล

img_mcframe_cs_02_01

※คลิ๊ก เพื่อขยาย.

ฟังก์ชั่น Comment

มีประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยฟังก์ชั่น Comment โดยทำให้ข้อมูลแต่ละอันเกี่ยวข้องกับ Comment

img_mcframe_cs_02_01

※คลิ๊ก เพื่อขยาย.

การใช้ด้วยสมาร์ทโฟน จากที่ใดก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลล่าสุดในบริษัทได้บนสมาร์ทโฟน

img_mcframe_cs_02_01

※คลิ๊ก เพื่อขยาย.

ทดลองใช้งาน kintone ทันที

กรุณากรอกข้อมูลในหน้าถัดไป

 

สินค้าและบริการของเรา

กิจกรรมสัมมนา