เราสนับสนุนความสำเร็จของคุณ
ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านไอทีล่าสุด

เราให้บริการโซลูชั่นที่ดีที่สุดด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2535 ในประเทศไทย

เราให้บริการโซลูชั่นที่ดีที่สุดด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2535 ในประเทศไทย

PRODUCTS・SOLUTION

ABOUT US

เราเป็น บริษัททางด้านไอที ที่ก่อตั้งขึ้น ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2535

เราให้บริการครบวงจร ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัย, ระบบควบคุมการผลิต, ระบบบัญชี, ระบบเงินเดือนและการบริหารทรัพยากรบุคคล, ระบบคลาวด์, CAD / CAM และ IoT รวมถึงงานบริการทางด้านการบำรุงรักษา.