จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 


MAT เป็นบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอิสระและมีชีวิตชีวา

คุณต้องการร่วมงานกับเราหรือไม่?

 

★ แนะนำสิทธิประโยชน์สวัสดิการบางประการของ MAT ★

   


★ เสียงจากพนักงาน ★
 


★ชีวิตในแบบของ MAT★