NEWS & EVENTS

 

“MAT Digital Transformation Solution Forum 2020 – section 4” seminar

การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทางด้านสินค้า การให้บริการ และการทำธุรกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบกับชีวิตในปัจจุบันของเรา
ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการผลิต การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น จำพวก หุ่นยนต์ เครื่องจักร เกจวัดแบบดิจิทัล กล้อง เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ทำให้การเก็บข้อมูลจำนวนมากๆจากเครื่องมือเหล่านี้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ
ทำให้การแก้ปัญหา และการพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
แผนก DEMS ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อที่มีชื่อว่า “MAT Digital Transformation Solution Forum 2020 – section 4” ภายใต้การนำเสนอโซลูชั่นของผลิตภัณฑ์ “Siemens และ PTC”

 

วันที่ 30 กันยายน 2563
สนามกอล์ฟ อมตะ สปริง คันทรีคลับ จ.ชลบุรี

digital