NEWS & EVENTS

 

[13 มกราคม 2565] เวบบินาร์ “เคล็ดลับการต่อยอดกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ Mold & Die ด้วย NX CAM”

บริษัท Material Automation (Thailand) Co., Ltd. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อเรื่อง “เคล็ดลับการต่อยอดกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ Mold & Die ด้วย NX CAM” เพื่อเรียนรู้ความสามารถของซอฟต์แวร์ NX จาก Siemens ที่รองรับการทำงานซับซ้อนสำหรับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ อีกทั้งความสามารถในการสร้างเส้นทางเครื่องมือ (Tool path) ได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดเวลาในการผลิต เพิ่มคุณภาพ และรองรับการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่นๆ

 

วันที่: วันพฤหัสฯที่ 13 มกราคม 2565
เวลา: 10.30 – 12.00 น.
ภาษา: ไทย