NEWS & EVENTS

 

[7 กรกฎาคม 2565] เวบบินาร์ “การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานในการออกแบบแม่พิมพ์ และการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของน้ำพลาสติก ด้วยโปรแกรม NX”

 

บริษัท Material Automation (Thailand) Co., Ltd. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อเรื่อง “การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานในการออกแบบแม่พิมพ์ และการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของน้ำพลาสติก ด้วยโปรแกรม NX” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้ามพลาด!
การทำแม่พิมพ์พลาสติกที่ดีในยุคปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน และลดต้นทุนเพื่อผลกำไร ควรจะต้องออกแบบให้สามารถฉีดชิ้นงานได้ง่ายและชิ้นงานที่ได้ออกมามีความสมบูรณ์ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนการผลิตแม่พิมพ์จริง และบริษัทต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วฉับไว จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงาน ในงานนี้ท่านจะได้รับฟังเทคนิค และตัวช่วยสำหรับการออกแบบด้วยโปรแกรม NX จาก Siemens ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแม่พิมพ์ภายในบริษัทเอง หรือการว่าจ้างสร้างแม่พิมพ์จากภายนอก อีกทั้งยังพูดถึงขั้นตอนการตรวจสอบการวางรูปแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การแก้ปัญหาในการรับไฟล์งานออกแบบ การตรวจสอบชิ้นงาน การวิเคราะห์การไหลของน้ำพลาสติก และผลลัพธ์ของการตรวจสอบการวางรูปแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ตัวช่วยต่างๆที่ทำให้ตอบสนองลูกค้าได้สูงสุด

 

วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
เวลา: 10.30 – 12.00 น.
ภาษา: ไทย