NEWS & EVENTS

 

[9 มิถุนายน 2565] เวบบินาร์ “การประยุกต์ใช้ NX Realize Shape เพื่อการออกแบบพื้นผิวคุณภาพสูงสำหรับงานบรรจุภัณฑ์”

 

บริษัท Material Automation (Thailand) Co., Ltd. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้ NX Realize Shape เพื่อการออกแบบพื้นผิวคุณภาพสูงสำหรับงานบรรจุภัณฑ์” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

นักแพคเกจจิ้ง ห้ามพลาด!
NX Realize Shape เป็นโปรแกรมช่วยออกแบบ ที่ไม่ซับซ้อนและใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถกำหนดแนวความคิดรูปทรงของชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและยังสร้างพื้นผิวที่มีคุณภาพสูงให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนที่วิธีการทำพื้นผิวแบบดั้งเดิมในขั้นตอนการออกแบบจำนวนมาก ใช้ในการสร้างและปรับเปลี่ยนพื้นผิวภายนอกและภายใน สามารถรองรับรูปแบบโครงสร้างที่ซับซ้อนได้ ทำให้ง่ายต่อการสร้างพื้นผิวชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสแบบนุ่มหรือแบบแข็ง ได้อย่างราบรื่นและคมชัด

 

วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา: 10.30 – 12.00 น.
ภาษา: ไทย