NEWS & EVENTS

 

MAT ได้รับรางวัล Top Growth Partner FY2023 จาก PTC!

เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า Material Automation (Thailand) Co., Ltd. ได้รับรางวัล Top Growth Partner FY 2023 จาก PTC!
รางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ MAT ที่ต้องการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ, นวัตกรรม, การร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นร่วมกันกับ PTC

 

รางวัลนี้คืออะไร:
Top Growth Partner Award จาก PTC เป็นการยอมรับ MAT ที่เน้นให้ความสำคัญกับคู่ค้า แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความมุ่งมั่น รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ PTC
รางวัลนี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของ MAT ในด้านนวัตกรรม, การสร้างมูลค่า, และการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของเรา
โดยเฉพาะโปรเจคของเทคโนโลยี IoT ที่ MAT ทุ่มเทพัฒนา และนำเสนอระบบที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการ integrated เข้ากับกระบวนการทำงานเดิมขององค์กร ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างราบรื่น
 

   

 

ขอขอบคุณ:
ขอบคุณทีมงาน Sales, Engineer และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ตั้งใจและพยายามทำงานอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโซลูชัน การติดตามผล การแก้ไขปัญหา เพื่อดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด และส่งผลให้ MAT ได้รับรางวัลนี้
รวมไปถึงลูกค้าและ partner ของเรา ความไว้วางใจของทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนามุ่งสู่ระดับที่สูงขึ้น
 

 

ความสำเร็จนี้เป็นการฉลองความพยายามของทุกคน ทาง MAT มีความซาบซึ้งใจกับการสนับสนุนที่มีค่าจากทุกฝ่าย และเราหวังว่าจะได้ส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคม เพื่อความสำเร็จและการเติบโตต่อไปในอนาคต
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ทุกท่านสามารถติดตามเราทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ขอบคุณที่เป็นส่วนสำคัญในการเดินทางของเรา!


Facebook Page: https://www.facebook.com/materialautomationth
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC708Q9_OMT2GtLqrfMIrS4g