NEWS & EVENTS

 

เราได้สร้างหน้าใหม่ “จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล”

เราได้เปิดตัวหน้าใหม่ ชื่อว่า “จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตการทำงานที่ MAT แก่ผู้ที่กำลังพิจารณาเปลี่ยนสายงาน และมองหางานใหม่