IoT &โซลูชันการผลิตดิจิทัล

 

IoT

ปัจจุบัน IIoT เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) และโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) โดยข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์ต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจ สถานะการทำงานในปัจจุบัน, ประสิทธิภาพโดยรวม (OEE) และการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรม 4.0

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตมากขึ้น ในประเทศไทยโรงงานหลายแห่งตั้งเป้าที่จะเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยการนำ IIoT มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต

MAT มีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ IIoT โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

MAT พร้อมให้คำปรึกษาและมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการสร้าง Smart Factory โดยทางเรามีซอฟแวร์ที่หลากหลายพร้อมรองรับงานทางด้าน IoT

การใช้งาน IoT ห้าขั้นตอน

กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดราคาและบริการ

Contact US

Tecnomatix

Tecnomatix เป็นตัวช่วยดิจิทัลที่ทำให้เข้าใจธุรกิจของเราโดยการจำลองการผลิตทั้งแบบ 2D และ 3D โดยสามารถเชื่อมโยงทุกส่วนในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการผลิต,การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการจำลองลำดับในการผลิตและการตรวจสอบต่างๆ ของกระบวนการผลิต เพื่อทดสอบความถูกต้องก่อนการตัดสินใจลงทุนและสร้างสายการผลิตจริง

Navigate Digital Twins of Your Production Facilities

Commission Automation Systems Virtually

Perform Human-Centered Design and Planning

Offline Program Robotics & Automation

Understand the Impact of Dimensional Variation

Synchronize Process Design to Deliver Better Plans

Conduct Assembly Simulation for Virtual Process Verification

Optimize Production Logistics & Material Flow

Configure the Layout of your Digital Factory

คุณสมบัติของ Tecnomatix

 • สามารถออกแบบสายการผลิตผ่านโมเดลแบบ 3D และสามารถจำลองลักษณะการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้
 • สามารถตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องจักรก่อนการติดตั้งจริง
 • สามารถจำลองการประกอบชิ้นงานเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและเพิ่มผลผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรและทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผลิต

กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดราคาและบริการ

Contact US

Teamcenter

Teamcenter เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ PLM ของ Siemens ที่มีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิต ถึงระบบการตรวจสอบต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการจัดการและกระจายข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้กับทุกผู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรให้เป็นระบบและปลอดภัย โดยสามารถจัดการข้อมูลได้ตั้งแต่ CAD Fileไปจนถึงข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ

Adaptable PLM Foundation

Bill of Materials Management

Change Management & Workflow

Document Management & Publishing

Manufacturing Data & Process Management

Mechanical Design Management

Model Based Systems Engineering

Product Cost Management

Visualization, Digital Mockup & Virtual Reality

คุณสมบัติของ Teamcenter

สามารถจัดการและส่งต่อข้อมูลของผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆอย่างปลอดภัยและรัดกุม อาทิเช่นข้อมูลการออกแบบม การผลิต, คุณภาพ, วิศวกรรมต้นทุน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นต้นไปจนถึงการขายและการบำรุงรักษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน

ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ Teamcenter ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่

 • การออกแบบและพัฒนาและการผลิตที่รวดเร็วและแม่นยำ (Design Management) 
 • การควบคุมการออกแบบ/ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการออกแบบที่ใช้โปรแกรมที่หลากหลาย (Multi CAD)
 • การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์/การจัดการรายการวัสดุ (BOMs Management)
 • ช่วยจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • การจัดการเอกสาร
 • การจัดการวงจรผลิตภัณฑ์

กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดราคาและบริการ

Contact US

Windchill

Windchill เป็นซอฟต์แวร์ PLM ของ PTC ที่มีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิต เป็นศูนย์กลางในการจัดการและกระจายข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานภายในองค์กร โดยสามารถจัดการข้อมูลได้ตั้งแต่ CAD Fileไปจนถึงข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติของ Windchill

สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในองค์กร ทำให้ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้เร็วขึ้น ช่วยลดเวลาและลดต้นทุน

 • ลดเวลาในกระบวนการพัฒนาและช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างชัดเจน
 • เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและจัดการรายชื่อของชิ้นส่วนและวัตถุดิบต่าง (BOMs)
 • แชร์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ผ่านระบบศูนย์กลางขององค์กร

กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดราคาและบริการ

Contact US