IoT &โซลูชันการผลิตดิจิทัล

 

IoT

ปัจจุบัน IIoT เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) และโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) โดยข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์ต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจ สถานะการทำงานในปัจจุบัน, ประสิทธิภาพโดยรวม (OEE) และการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรม 4.0

 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตมากขึ้น ในประเทศไทยโรงงานหลายแห่งตั้งเป้าที่จะเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยการนำ IIoT มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต

 

MAT มีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ IIoT โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

MAT พร้อมให้คำปรึกษาและมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการสร้าง Smart Factory โดยทางเรามีซอฟแวร์ที่หลากหลายพร้อมรองรับงานทางด้าน IoT

การใช้งาน IoT ห้าขั้นตอน

กรณีศึกษา

IoT Case Study

บริษัท Thai Takasago ทำธุรกิจให้บริการระบบวิศวกรรมแบบครบวงจรสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงงาน นอกจากการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศแล้ว ทางบริษัทยังมีความคิดที่จะต่อยอดการบริการให้มากกว่าเดิม เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ระบบ IoT ที่ MAT นำเสนอและร่วมพัฒนา จนเกิดเป็น LOMA ได้ช่วยเหลือลูกค้าของ Thai Takasago ที่มาจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศแบบพิเศษ เนื่องจากอากาศมีผลกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการ LOMA ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี ชลบุรี อยุธยา ระยอง และพื้นที่อื่นๆในโซนนิคมอุตสาหกรรม

กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดราคาและบริการ

Contact US

Tecnomatix

 

Tecnomatix เป็นตัวช่วยดิจิทัลที่ทำให้เข้าใจธุรกิจของเราโดยการจำลองการผลิตทั้งแบบ 2D และ 3D โดยสามารถเชื่อมโยงทุกส่วนในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการผลิต,การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการจำลองลำดับในการผลิตและการตรวจสอบต่างๆ ของกระบวนการผลิต เพื่อทดสอบความถูกต้องก่อนการตัดสินใจลงทุนและสร้างสายการผลิตจริง

Navigate Digital Twins of Your Production Facilities

Commission Automation Systems Virtually

Perform Human-Centered Design and Planning

Offline Program Robotics & Automation

Understand the Impact of Dimensional Variation

Synchronize Process Design to Deliver Better Plans

Conduct Assembly Simulation for Virtual Process Verification

Optimize Production Logistics & Material Flow

Configure the Layout of your Digital Factory

คุณสมบัติของ Tecnomatix

 • สามารถออกแบบสายการผลิตผ่านโมเดลแบบ 3D และสามารถจำลองลักษณะการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้
 • สามารถตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องจักรก่อนการติดตั้งจริง
 • สามารถจำลองการประกอบชิ้นงานเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและเพิ่มผลผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรและทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผลิต

กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดราคาและบริการ

Contact US

Teamcenter

Teamcenter เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ PLM ของ Siemens ที่มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิต รวมไปถึงระบบการตรวจสอบต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการจัดการและกระจายข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ให้เป็นระบบและปลอดภัย โดยสามารถจัดการข้อมูลได้ตั้งแต่ CAD Fileไปจนถึงข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ

Adaptable PLM Foundation

Bill of Materials Management

Change Management & Workflow

Document Management & Publishing

Manufacturing Data & Process Management

Mechanical Design Management

Model Based Systems Engineering

Product Cost Management

Visualization, Digital Mockup & Virtual Reality

คุณสมบัติของ Teamcenter

สามารถจัดการและส่งต่อข้อมูลของผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆอย่างปลอดภัยและรัดกุม อาทิเช่นข้อมูลการออกแบบม การผลิต, คุณภาพ, วิศวกรรมต้นทุน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นต้นไปจนถึงการขายและการบำรุงรักษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน

ด้วยการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Teamcenter ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่

 • การออกแบบและพัฒนาและการผลิตที่รวดเร็วและแม่นยำ (Design Management) 
 • การควบคุมการออกแบบ/ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการออกแบบที่ใช้โปรแกรมที่หลากหลาย (Multi CAD)
 • การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์/การจัดการรายการวัสดุ (BOMs Management)
 • ช่วยจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • การจัดการเอกสาร
 • การจัดการวงจรผลิตภัณฑ์

กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดราคาและบริการ

Contact US

Windchill

Windchill เป็นซอฟต์แวร์ PLM ของ PTC ที่มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิต เป็นศูนย์กลางในการจัดการและกระจายข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานภายในองค์กร โดยสามารถจัดการข้อมูลได้ตั้งแต่ CAD File ไปจนถึงข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติของ Windchill

สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในองค์กร ทำให้ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้เร็วขึ้น ช่วยลดเวลาและลดต้นทุน

 • ลดเวลาในกระบวนการพัฒนาและช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างชัดเจน
 • เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและจัดการรายชื่อของชิ้นส่วนและวัตถุดิบต่าง (BOMs)
 • แชร์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ผ่านระบบศูนย์กลางขององค์กร

กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดราคาและบริการ

Contact US